Call center: +373 60 355 388

E-Mail: info@fast.md10 MOTIVE PENTRU A UTILIZA RESURSELE DE CALCUL VIRTUALE

Использование виртуальных вычислительных ресурсов

Întreaga lume a calculatoartelor, actualmente se află în căutarea unei soluţii de optimizare a utilizării capacităţii sale de calcul.Această sarcină poate fi abordată în diferite moduri, însă cea mai avansată metodă de optimizare a utilizării resurselor informaţionale este virtualizarea. Virtualizarea pătrunde în toate domeniile vieţii cotidiene și la ziua de azi tehnologiile de virtualizare ocupă o parte semnificativă pe piaţa tehnologilor informaționale. Popularitatea acestei abordări este condiţionată de un spectru larg de avantaje, pe care-l deţine spațiul computaţionalvirtualizat. În cele ce urmează, vor fi descries detaliat avantajele esenţiale ale acestei abordări în vederea contruirii sistemelor de calcul.

AVANTAJUL Nr.1 - SIGURANŢA

De regulă, virtualizarea este utilizată în cazurile în care resursa de calculste a dispizitivului este atât de mare încât utilizarea eficientă a acestuia, cu ajutorul un singur sistem de operare, devine practic imposibilă. În asemenea caz, pe server se instalează mediul hypervizor care permite activitatea simultană a mai multor sisteme de operare. Deoarece acestor sisteme de operare nu sunt alocate toate resursele unui server fizic, ci doar o parte din ele, probabilitatea frînării unui astfel de sistem din cauza supraîncărcării este extrem de mic. Utilizarea unui singur server pentru a rula mai multe sisteme de operare pentru servere, obţinem posibilitatea de a dupla procesele la nivelul sistemului de operare.

Prin reducerea numărului de servere fizice sun t create oportunități pentru o echipare mai bună a unor astfel de sisteme de importanță strategică, cum ar fi stocarea de date, sisteme de backup sau pur și simplu pentru sporirea capacităţii de calcul prin mărirea număruluide procesoare. 

Sporirea siguranţei activităţii sistemului se realizează, de asemenea, prin utilizarea gestionării structurii virtuale centralizate, contruite prin monitoring, bazată pe sistem.

Prin utilizarea sistemelor de virtualizarea devine avantajoasă utilizarea stocarea centralizată a informațiilor pe matrice RAID.

Avantajul Nr.2- scalabilitate facilă

Atunci când se utilizează o arhitectură clasică, scalare este imposibilă, deoarece sistemul de operare oferă fiecărei dintre aplicații toate resurse disponibile ale CPU și ale memoriei. Utilizarea sistemelor de virtualizare permite restricţionarea strictă a dimensiunii resursele fizice de calcul disponibile pentru anumite sisteme.Şi invers, de a adăuga capacităţi de calcul acelor mașini virtuale, care le necesită îndeosebi în regim online. Într-o situaţie standard cu un sistem de operare pe un singur server fizic, este imposibil de a menţine în permanenţă încărcarea în limita unui singur nivel, folosind mediul virtual diagramele de sarcină pot căpăta forme liniare.

Avantajul 3 - Securitatea

Utilizarea infrastructurii virtuale de la bun început impune asupra omului un anumit cadru pentru accesul la sistemul de operare. Deci specificul mediului utilizat, pentru crtearea mediului virtual, oferă oportunităţi de limitarea a accesului la anumite părţi ale maşinilor virtualşe, fapt ce, la rîndul său oferă posibilitatea monitorizării centralizate a lucrului fiecării maşini virtuale. În plus, există o mulțime de produse software care prin instalarea modulelor într-un sistem de operare virtual, permit să monitorizarea centralizată a tentativelor de hacking, pe un număr mare de servere virtual concomitent, suportînd cheltuieli minime de Resurse de calcul.

Avantajul Nr.4 – Mobilitate

ДAccesul la informația operativă poate fi obținut practic de pe orice dispozitiv şi din orice colţ al lumii. Şi cu toate acestea devine accesibilă funcționalitatea completă a sistemului vostru de stocare în cloud el se va limita la doar posibilităţile dispozitivului, la care este efectuatăn conectarea.. Mobilitatea la nivel de utilizator permite optimizarea considerabilă a lucrului companiei, accelerează interacţiunea departamentelor companiei și permite personalului companiei să devină mai aproape de clienții finali.

Dar mobilitatea sistemului de stocare in cloud este avantajos nu doar din perspective clientele, dar şi din considerentul serverelor. Chestia transferului infrastructurii de servere în alt punct al planetei poate fi rezolvată în cîteva ore, cu condiţia prezenţei în locul cuvenit a unei baze de hardware corespunzătoare

Avantajul Nr.5 - Rentabilitatea

Rentabilitatea este unul dintre principalele avantaje ale modelului de organizare CPD (Centru de Prelucrare a Datelor). La analizarea practice a oricărui aspect al CPD, se poate observa um abordarea in cloud optimizează cheltuielile de întreţinere a infrastructurii IT.

Achiziția pachetelor imense de licențe acum pierde orice sens, deoarece mulți furnizori de software deja astăzi oferă un Software de modelul SaaS. Deci, acum licențele pentru Software pot fi arendate, cu atît mai mult în acea cantitate de care are nevoie întreprinderea la momentul de faţă, fără reserve şi reduceri pentru pachetele de licenţă de care deja dispun. Învechirea acordurilor de licență, de asemenea nu mai este actual, deoarece abordarea SaaS presupune actualizarea automată a produselor închiriate. Abordarea Cloud, de asemenea, face posibilă gestionarea centralizată a parcului de software, deoarece toate operațiunile sunt efectuate la nivel centralizat prin sisteme specializate.

Eficiența în domeniul HARDWARE, prin în utilizarea de abordarării în cloud, este evidentă. Compania va menține anume atîta putere de calcul, de cît este necesar la momentul de faţă, datorită consolidării resurselor de calcul ale companiei, cheltuielile pentru hardware pot fi diminuate de zece, iar în unele cazuri de sute de ori, aceşti indici vor depinde de specificul întreprinderii în cauză.

Economia în domeniul deservirii se exprimă prin diminuarea bruscă a cheltuielilor pentru întreţinerea complexelor software incorporate în întreprindere. Prin centralizarea și administrabilitatea sporită de tip cloud permite unui număr mic de experți să menţiină sisteme de dimensiuni impunătoare. Toate acestea se realizează prin introducerea sistem a mijloacelor speciale de gestionare de tip cloud, care permit şi influenţarea centralizată a sistemului. Pentru a organiza un astfel de nivel de controlabilitate a sistemului, folosind abordarea clasică este foarte costisitor şi complicat, iar în unuele cazuri practice imposibil.

De asemenea, energia - eficiența este una dintre principalele rezultate ale consolidării resurselor de calcul. Costul de răcire camere de servere și echipamente de producere a energiei termice a redus în

Avantajul nr. 6 - Flexibilitatea

CPD-ul construit pe principiile modelului cloud, este foarte ușorde reprofilat. Deci, dacă pînă acum scopul principal a fost păstrarea informaţiei (bazele de date, informaţia fișiere, etc), atunci mâine el poate fi uşor transformat într-un cluster pentru realizarea calculelor consumatoare de resurse. .După calcule, el devine uşor un sistem reistente la defecţiuni pentru controlul și monitorizarea echipamentelor industriale, precum în toate cele trei cazuri, îşi va realiza propriile funcţii cu un procent înalt de eficacitate. Totul este posibil gradului înalt de virtualizare a resurselor de calcul, de separarea aproape completă a software-ului de hardware.

Avantajul nr. 7 - Viteza

Acesta este un alt aspect al CPD organizat pe baza tehnologiilor cloud. Abordarea standartă în construirea centrelor de calcul a necesitat investiţii enorme pentru organizarea unor asemenea legături de mare viteză în cadrul sistemelor informaţionale, care sunt oferite inițial de către modelul cloud. Echilibrarea sarcinii pe resursele de calcul, permite aplicaţiilor de prioritate să evidenţieze la maxim numărul de resurse disponibile la momentul de faţă, deci graţie unirii puterilor de calcul de către sistemul de virtualizare, este posibil cu mici cheltuieli să se obşină o productivitatea înaltă a sistemelor industriale de proporţii.

Avantajul nr.8 - Arendabilitatea

Puterea de calcul de tip cloud, pot fi arendate atît din cloud-urile publice, cît şi date în arendă cu condişia unui anumit surplus. Cu toate acestea fiabilitatea sistemului nu este afectată.

Avantajul 9 - Transparență

Graţie centralizării şi a coeziunii puternice, sistemul cloud devine uşorgestionabilă, prin mijloacele monitoringului cloud este analiza sarcinilor curente devine extreme de facilă, atît în comun, cît şi păentru fiecare nod aparte al sistemului. Plus la toate este foarte uşor de a prevedea încărcarea ecipamentului pentru viitorul apropiat.

Avantajul 10 – Transparenţa

Последнее в нашем списке преимущество, но далеко не последнее по значимости. Огромное количество информации, большие скорости развития технологий виртуализации, быстрое удешевление облачного оборудования делает облачную модель доступной абсолютно всем от компаний микробизнеса до государственных монополий.